jak hrad podpořit?

Hrad Chřenovice má svůj transparentní účet 2801492139/2010. Garantem toho, že peníze budou využity jen na hrad, jsem já Miroslav Šuhaj. Vděčný budu za každou korunu. Ten kdo se rozhodne podpořit úsilí na opravu hradu by měl vědět, že hrad je soukromý a do této doby nečerpal žádné dotace. Díky.